Tjänster

Tjänster som kan beställas

Föreläsningar eller konsultationsuppdrag inom området modernt krisstöd för drabbade och/eller insatspersonal genomförs efter beställning.  Omfattningen av föreläsningar kan variera från en översiktlig föreläsning på 1 timme, till mer detaljerade som tar en förmiddag eller en eftermiddag i anspråk. Detaljerade föreläsningar kan innefatta nedanstående komponenter:

Generellt om traumatisk stress och om drabbade

 • Viktiga faktorer för uppkomsten av traumatisk stress – faktorer i händelsen; individuella faktorer
 • Neurobiologiska aspekter – vad som händer i hjärnan och i kroppen
 • Reaktioner vid akut stress
 • Eventuella konsekvenser över tid – posttraumatiskt stressyndrom, PTSD
 • Motståndskraft – socialt stöd
 • Modernt krisstöd – Psykologisk första hjälp; Förmågor för psykologisk återhämtning; Interventionsnivåer för stöd, uppföljning, bedömning och behandling
 • Algoritmer för stöd

Om insatspersonal

 • Arbetsrelaterad stress
  • Trauma, sorg, moralisk samt kronisk stress
  • Stresskontinuum
 • Första hjälp vid stress (FHS)
 • Samling efter händelse för
  • Information, psykoedukation/normalisering
  • FHS
  • After Action Review (AAR)