Hem


Vi kan alla drabbas av allvarliga händelser och det har visat sig att de flesta kan återhämta sig av egen kraft och med stöd från sitt sociala nätverk. Detta är en viktig utgångspunkt och bör leda till att inte drabbade individers reaktioner sjukförklaras i akutfasen efter sådana händelser. En del individer kan dock över tid utveckla besvär efter att ha exponerats för potentiellt traumatiska händelser. Exempel på händelser som det är svårare att återhämta sig från kan vara våldtäkter eller om man förlorat någon närstående under traumatiska omständigheter. Samhället behöver strukturer för att möta drabbade, följa upp dem över tid och se till att de som behöver det får tillgång till adekvat behandling.

På denna hemsida kan du lära dig mer om traumatisk stress.